Γαλάνη

Galani Virna_

Η Βίρνα Γαλάνη είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός. Αποφοίτησε από το ΑΠΘ το 2000. Παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2003), όπου εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή (2011) στο αντικείμενο του Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Συμμετέχει στο Εργαστήριο Μορφολογίας του Αστικού Χώρου του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το 2011 αποτελεί μέλος του διδακτικού προσωπικού του Π.Θ. (εντεταλμένη διδασκαλίας). Διδάσκει στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολεοδομία» (συνδιδασκαλία με την Καθ. Άσπα Γοσποδίνη) το μάθημα «Νέα Αστικά Τοπία και Νέες Αστικές Οικονομίες», ενώ συμμετείχε και το Προπτυχιακό Τμήμα με την συνδιδασκαλία του Μαθήματος «Στούντιο Πολεοδομίας 1β – Πολεοδομική Μελέτη» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Εργάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα στο σχεδιασμό δημόσιων χώρων για το παιδί, τους μετασχηματισμούς των αστικών τοπίων και τις αστικές αναπλάσεις, την αστική χωρική συρρίκνωση και τις ευφυείς πόλεις (smart cities).