Γοσποδίνη

Gosp

  Η Άσπα Γοσποδίνη είναι Αρχιτέκτων ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην συντακτική χωρική ανάλυση, τον αστικό σχεδιασμό και την πολεοδομία, [MSc, PhD] στο Bartlett School of Architecture & Planning, University College London. Είναι Καθηγήτρια Πολεοδομίας & Αστικού Σχεδιασμού, και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μορφολογίας Αστικού Χώρου, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος (2010-11) του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΟρΘε).

  Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζουν στα εξής: Χωρικοί Μετασχηματισμοί  της μετα-Βιομηχανικής Πόλης & Νέες αστικές  Οικονομίες, Μετασχηματισμοί των Αστικών Τοπίων, Φιλοξενία μεγάλων διεθνών διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες, World Expo, κ.α.) και  οι χωρικοί μετασχηματισμοί των πόλεων. Η μετα-ολυμπιακή Αθήνα, Αστική Ανάπλαση & Αναγέννηση Υποβαθμισμένων Περιοχών, Αναπλάσεις Αστικών Θαλάσσιων Μετώπων, Παγκοσμιοποίηση & ‘Ταυτότητα του Τόπου’, Βιώσιμη ανάπτυξη των  πόλεων και Πράσινος Αστικός Σχεδιασμός, οικονομική και δημογραφική συρρίκνωση των πόλεων, οικονομική κρίση και οι χωρικές επιπτώσεις στις ελληνικές πόλεις, Ευφυείς πόλεις (smart cities).

  Έχει συγγράψει πολλά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων το άρθρο της “Glocalizing Urban Landscapes – Athens and the 2004 Olympics”, in Cities 21(3): 187-202 έχει κερδίσει το AESOP Prize for Best Published Paper (2005) και τη διάκριση του GPEAN (2006). Επίσης, το άρθρο της ‘Portraying, Classifying and Understanding the emerging landscapes in the Post-industrial city’, in Cities 23(5): 311-331 έχει κερδίσει Distinction for Best Published Paper  από το AESOP (2007)  και το GPEAN (2008). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνών και ελληνικών επιστημονικών περιοδικών όπως Journal of Urban Design, Urban Design International, International Journal of Sustainable Development and Planning, The Open Urban Studies και Αειχώρος. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί επιστημονικά βιβλία μεταξύ των οποίων το ΤΑ ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ και η ελληνική πόλη, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική (2006) διανέμεται ως διδακτικό σύγγραμμα σε 8 συναφή πανεπιστημιακά τμήματα. Έχει συμβάλει ως μέλος της Επιστημονικής επιτροπής στην διοργάνωση πολλών συνεδρίων.

  Εχει διοργανώσει με επιτυχία το 1ο διεθνές συνέδριο Changing Cities, Skiathos, 18-22 June 2013, ως Πρόεδρος της Οργανωτικής και της Επιστημονικής επιτροπής ενώ ήδη έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση του 2ου διεθνούς συνεδρίου Changing Cities 2, Porto Heli, 22-26 June 2015.