Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος που αφορά τους καταρτιζόμενους του Γ’ κύκλου μπορείτε να το δείτε εδώ