ΝΕΟ – Τελετή απονομής Πιστοποιητικών 3ου Κύκλου – ΑΠΘ

Ανακοινώνεται για τους εκπαιδευόμενους του 3ου κύκλου επιμόρφωσης με έδρα την Θεσσαλονίκη πως η απονομή των πιστοποιητικών επιμόρφωσης του ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις @ Πράσινος Σχεδιασμός θα γίνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο κτήριο της Γεωπονικής ΑΠΘ

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 η ώρα.

Προσκαλούνται όλοι οι μετέχοντες του 3ου κύκλου στην διαδικασία επιμόρφωσης να μετέχουν. Προσκαλούνται επίσης και όσοι από τους μετέχοντες των δύο προηγούμενων κύκλων επιθυμούν να μετέχουν.

Από την Οργανωτική Επιτροπή του ΠΕΓΑ.