ΝΕΟ – Τελετή απονομής Πιστοποιητικών 3ου Κύκλου επιμόρφωσης

Ανακοινώνεται για τους εκπαιδευόμενους του 3ου κύκλου επιμόρφωσης με έδρα το Βόλο πως η απονομή των πιστοποιητικών επιμόρφωσης του ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις @ Πράσινος Σχεδιασμός θα γίνει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου του ΤΜΧΠΠΑ.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 η ώρα και θα παρίσταται ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, καθηγητής Αθανάσιος Σφουγγάρης.

Προσκαλούνται όλοι οι μετέχοντες του 3ου κύκλου στην διαδικασία επιμόρφωσης να μετέχουν. Προσκαλούνται επίσης και όσοι από τους μετέχοντες των δύο προηγούμενων κύκλων επιθυμούν να μετέχουν.

Από την Οργανωτική Επιτροπή του ΠΕΓΑ.