Εντυπα

Άρχισε η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στον 3ο κύκλο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός».

Το συνολικό κείμενο της προκήρυξης του προγράμματος μπορείτε να το βρείτε  εδώ.

Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται εδώ