Αρχιτεκτονική Τοπίου

Διδάσκων : Ιωάννης Τσαλικίδης

Το μάθημα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου παρουσιάζει και αναλύει θεωρητικές έννοιες και τεχνικές σχετικές με θέματα οικολογικού σχεδιασμού, αειφόρου ανάπτυξης και τοπίου. Μέσω σειράς διαλέξεων και ασκήσεων δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να οργανώσουν και να σχεδιάσουν το τοπίο, με σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία, κατανοώντας και λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά κριτήρια.
Στα πρώτα μαθήματα επιχειρείται η κατανόηση της διαχρονικής εξέλιξης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου σε σχέση με τις επικρατούσες θεωρίες σχεδιασμού και την αντίληψη του φυσικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται ακόμη τα βασικά σχεδιαστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση του τοπίου και οι τρόποι ανάγνωσής του. Στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία καταγραφής του τοπίου, η κατανόηση και αποτύπωση των ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξή του και παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδιασμού του. Διδάσκεται ο ρόλος των φυτών και των δομικών στοιχείων, η σχέση τους με το δομημένο και αδόμητο περιβάλλον και η χρήση τους στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή και τη διαχείρισή τους. Παρουσιάζονται σύγχρονες και νεωτερικές τάσεις στο σχεδιασμό του τοπίου σε συνάρτηση με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες όπως αστική γεωργία, φυτεμένα δώματα και κήποι βροχής, κάθετοι κήποι κλπ.
Στο πλαίσιο του μαθήματος επιλύονται δύο ασκήσεις – εξεταστικά θέματα, μέσω των οποίων γίνεται εφαρμογή των αρχών σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Τοπίου που παρουσιάσθηκαν στη θεωρία. Όσον αφορά στο κύριο εξεταστικό θέμα, επιλέγονται διαφορετικά για κάθε πόλη (Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Βόλος) δημόσια πάρκα μικρής ή μεσαίας κλίμακας για τα οποία ακολουθείται η διαδικασία ανάλυσης του τοπίου, πρότασης σχεδιαστικής σύνθεσης και επίλυσης, με στόχο την ορθή εφαρμογή των σχεδιαστικών τεχνικών και θεωρίας που διδάχθηκε.

Συνεργάτες που επικουρούν στο μάθημα:

Δρ.Ελένη Αθανασιάδου, ΜΔΕ ΑΠΘ, BSc, MSc, Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου, Υπάλληλος  Ι.Δ.Α.Χ. Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 Δρ.Μαρία Λιονάτου, MLA, Γεωπόνος- Αρχιτέκτων Τοπίου, Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

 Βασίλης Χαριστός, ΜΔΕ ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Μηχανικός- Αρχιτέκτων Τοπίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ