Category Archives: Main

Απολογισμός εκπαιδευτικής διαδικασίας πρώτης εβδομάδας

Η Οργανωτική Επιτροπή του  Προγράμματος «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός» μετά από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των διαλέξεων (7-15/4/2014) επισημαίνει τα εξής:

  • Η συμμετοχή στις διαλέξεις στην περίοδο αυτή υπολογίστηκε στο 98%. Το γεγονός αυτό είναι δηλωτικό της διάθεσης των εκπαιδευομένων για επιτυχή ολοκλήρωση της επιμορφωτικής διαδικασίας.
  • Τα τεχνικά προβλήματα που είχαν εντοπιστεί αρχικά έχουν εξομαλυνθεί και η παρακολούθηση μέσω τηλεδιασκέψεων πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα σε ήχο και εικόνα.
  • Οριστικοποιήθηκαν οι τελικοί κατάλογοι των τμημάτων μετά από δύο αντικαταστάσεις με επιλαχόντες κατά περίπτωση.

Η Οργανωτική Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες και συντελεστές στο πρόγραμμα και να ευχηθεί καλές γιορτές για τη  επόμενη εορταστική περίοδο.

ΝΕΟ – Ανακοινώθηκαν οι κατάλογοι επιλεγέντων

new

Από την Οργανωτική Επιτροπή του Επιδοτούμενου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)  «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός», ανακοινώνονται οι κατάλογοι των τελικώς επιλεγέντων εκπαιδευομένων για τον Α κύκλο εκπαίδευσης.

Δείτε τους καταλόγους εδώ

Παράταση Έναρξης Μαθημάτων

Ανακοινώνεται πως η έναρξη των μαθημάτων του Α κύκλου του προγράμματος μετατίθεται για την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014. Σχετική ανακοίνωση μπορείται να δείτε εδώ

Λήξη Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων

Ανακοινώνεται πως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος “Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός» τελείωσε την  Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιλογή των υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Ανακοινώνεται από την 

Διεύθυνση  Σπουδών του Προγράματος Διά Βίου Μάθησης ΑΕΙ “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”

πως λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014.

Συμμετοχή χωρίς προαπαιτούμενο χρόνο απόκτησης πτυχίου

Ανακοινώνεται πως σύμφωνα με την νεώτερη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τα έτη από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

” Για τη δήλωση συμμετοχής και έπειτα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η κτήση πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχ., Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχ., Γεωπόνου, Αρχιτέκτονα Τοπίου από ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή, σχεδίασης με Η/Υ (autocad), καθώς και καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας. Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).”

Ολόκληρη την νέα πρόσκληση μπορείται να τη δείτε εδώ

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (E.C.T.S.) είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων το οποίο αναπτύχθηκε πειραματικά κατά τα τελευταία έτη και εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα στο πλαίσιο της Θεσμικής Σύμβασης. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το σύστημα E.C.T.S. παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών.

Κάθε ακαδηµαϊκό έτος, εξάµηνο ή τρίµηνο αποτελείται από εκπαιδευτικές συνιστώσες. Ως εκπαιδευτική συνιστώσα νοείται µια αυτοτελής και τυπικά δοµηµένη μαθησιακή εµπειρία (όπως µάθηµα, ενότητα µαθηµάτων, σεµινάριο ή πρακτική άσκηση). Κάθε εκπαιδευτική συνιστώσα πρέπει να έχει µια σειρά συνεκτικών και συγκεκριµένων µαθησιακών αποτελεσµάτων, κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης, καθορισµένο φόρτο εργασίας και συγκεκριµένο αριθµό πιστωτικών µονάδων ECTS. Οι πιστωτικές µονάδες αποδίδονται σε τίτλους σπουδών ή προγράµµατα σπουδών, όπως επίσης και στις εκπαιδευτικές συνιστώσες τους (όπως ενότητες µαθηµάτων, µαθήµατα, εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας, πρακτική άσκηση και εργασία στο εργαστήριο)».

Όταν το ECTS χρησιµοποιείται για τη συνεχή δια βίου εκπαίδευση, ισχύουν οι ίδιες αρχές για την κατανοµή, την απονοµή, τη µεταφορά και τη συσσώρευση των πιστωτικών µονάδων. Όπως οι κατανεµόµενες πιστωτικές µονάδες σε εκπαιδευτικές συνιστώσες που αποτελούν τµήµα προγραµµάτων, έτσι και οι πιστωτικές µονάδες που κατανέµονται στη συνεχή εκπαίδευση βασίζονται στο φόρτο εργασίας που τυπικά χρειάζεται για την επίτευξη των αναµενόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων.

Σύµφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του ECTS 60 πιστωτικές µονάδες κατανέµονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, 30 πιστωτικές µονάδες ECTS κατανέµονται συνήθως σε ένα εξάµηνο και 20 πιστωτικές µονάδες ECTS σε ένα τρίµηνο. Τα μεταπτυχιακα προγράμματα ανάλογα με τη διάρκεια τους παρέχουν 50 ως 100 ECDS μονάδες. 

Το παρόν πρόγραμμα «Αστικές αναπλάσεις και πράσινος σχεδιασμός» παρέχει δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση, αθροιστικά με ανάλογου τύπου επιμορφωτικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

http://www.studyineurope.eu/ects-system

http://erasmus.duth.gr/sites/default/files/Odigos_ECTS.pdf

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/ECTS_grading_scale

Προκήρυξη του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης

Άρχισε η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής του Επιδοτούμενου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός».

Λεπτομέρειες και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.